THỦ TỤC ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ INTERNET FPT

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ INTERNET FPT
Ngày đăng: 07/08/2021 09:52 AM

  ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  A. Hình thức trả sau từng tháng
  - Người đứng tên đăng ký cần một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang.

  - Có một trong các loại giấy tờ chứng minh nhà chính chủ sau đây :

  Nếu không có một trong các loại giấy tờ chứng minh nhà chính chủ trên, đăng ký trả trước 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng tiền đặt cọc thuê bao 660.000đ cho gói cước cá nhân hoặc 3.000.000đ cho gói cước doanh nghiệp, tiền đặt cọc này sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13.

  B. Hình tức trả trước 6 tháng, 12 tháng
  - Người đứng tên đăng ký cần một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang.

  Thủ tục đăng kí dịch vụ Internet FPT
  ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

  - Hộ chiếu (passport).

  - Đặt cọc thuê bao 660.000đ cho gói cước cá nhân hoặc 3.000.000đ cho gói cước doanh nghiệp, tiền đặt cọc này sẽ được trả lại sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng dịch vụ.

  Lưu ý :

  - Nếu cung cấp bản sao của các giấy tờ nêu trên phải có thị thực không quá 03 tháng gấn nhất.

  - Các các giấy tờ nêu trên không bị tẩy xóa, chữ và số phải còn nhìn rõ được bằng mắt thường.

  - Hợp đồng đăng ký dịch vụ phải do người đứng tên trên hợp đồng ký tên.

  - Nếu đóng từng tháng, giấy tờ nhà hoặc chủ quyền có đồng sở hữu thì người nào đứng tên đều được.

  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  A. Hình thức trả sau từng tháng

  Một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc Giấy thành lập cơ quan nhà nước, sự nghiệp có địa chỉ đăng ký trùng với địa chỉ lắp đặt dịch vụ.

  Nếu các giấy tờ trên có địa chỉ đăng ký không trùng với địa chỉ lắp đặt dịch vụ thì phải đăng ký hình thức trả trước 6 tháng, 12 tháng hoặc đặt cọc theo quy định như sau

  + Gói cước Super150 đặt cọc 660.000 đồng, tiền cọc này sẽ được trừ dần vào tiền cước, được bắt đầu từ tháng thứ 13.

  + Các gói cước Super200, Super250, Super400, Super500, đặt cọc 3.000.000 đồng, tiền cọc này sẽ được trừ dần vào tiền cước, được bắt đầu từ tháng thứ 13.

  B. Hình tức trả trước 6 tháng, 12 tháng
  Chữ ký của người đại diện hợp pháp, trường hợp ký thay phải có giấy ủy quyền.

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy thành lập cơ quan nhà nước, sự nghiệp.

  Lưu ý :

  - Nếu cung cấp bản sao của các giấy tờ nêu trên phải có thị thực không quá 03 tháng gấn nhất.

  - Phải có giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  - Các các giấy tờ nêu trên không bị tẩy xóa, chữ và số phải còn nhìn rõ được bằng mắt thường.

  - Trường hợp các giấy phép kinh doanh mẫu cũ vẫn được chấp nhận, liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn thêm.

  - Trường hợp Công ty Cố phần, Công ty TNHH, Cty Hai thành viên thì những người có tên trong giấy phép kinh doanh đều có thể ký trên hợp đồng.

  || Chọn Gói Cước để đăng kí 

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline