FPT Telecom HCM - Trung Tâm Kinh Doanh tại TP.HCM

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA FPT HCM
Giới thiệu chung

VỀ FPT TELECOM

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực. Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.
Xem thêm
VỀ FPT TELECOM
Bảng giá ưu đãi
Combo khuyến mãi
Zalo
Hotline